0888.190.778

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hình ảnh tổng thể Vung Tau Melody

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hình ảnh tổng thể Vung Tau Melody

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A và block B

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Khu vực thùng thư tập trung block A đã đưa vào phục vụ cư dân

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Khu vực thùng thư tập trung block A đã đưa vào phục vụ cư dân

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hệ thống thang máy block A đã đưa vào phục vụ cư dân

 

Căn hộ Vũng Tàu Melody hình ảnh đã bàn giao

Hệ thống thang máy block A đã đưa vào phục vụ cư dân

Back to Top