0888.190.778

Tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018

Tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Hình ảnh tổng quan Block A

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Hình ảnh tổng quan Block B

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Hình ảnh tổng quan Block C

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Lắp đặt thiết bị điện hành lang tầng 3 – 17 Block A, B, C

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Lắp đặt cửa căn hộ tầng 5 – 10 Block A, B, C

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Lắp đặt cửa nhôm kính căn hộ tầng 4 – 17 Block A, B, C

 

tiến độ thi công dự án 9View ngày 12/09/2018
Lắp đặt thiết bị điện căn hộ tầng 3 – 17 Block A, B, C

Tag: 9View, 9 View, căn hộ quận 9, căn hộ giá rẻ quận 9, 9View Apartment, dự án 9View, 9View quận 9

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Căn hộ 9View Apartment
Back to Top