0888.190.778

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Xem thêm:

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Cảnh quan bên ngoài dự án

 

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Cảnh quan bên ngoài dự án

 

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Cảnh quan bên ngoài dự án

 

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Cảnh quan bên ngoài dự án

 

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Công tác ép cọc dự án

 

Tiến độ thi công dự án Hoa Lâm Bình Tân tháng 09/2018

Công tác ép cọc dự án

Xem thêm:  Căn hộ đường Tên Lửa cạnh AEON MALL Bình Tân
Back to Top