Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hình ảnh tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 03/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block C

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Căn hộ Moonlight Boulevard khi nào giao nhà?
Call Now Button
Back to Top