Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh tổng quan block B và C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Call Now Button
Back to Top