0888.190.778

Tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tổng quan block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 15 block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 11 – 13 block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy hành lang căn hộ block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành ốp đá thang máy căn hộ block A, B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Tổng quan block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 6 – 15 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 13 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống báo cháy bên trong căn hộ block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Hoàn thành lắp đặt thiết bị camera và hệ thống báo cháy hành lang căn hộ block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/09/2018

Công tác thi công khu vực cảnh quan

Tag: Moonlight ParkView, Moonlight Park View, chung cư Moonlight Bình Tân, căn hộ Moonlight Bình Tân, căn hộ đường số 7 Bình Tân, chung cư đường số 7 Bình Tân, Moonlight Hưng Thịnh

Website: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Park View ngày 16/11/2018
Back to Top