Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 14 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Sơn nước hành lang căn hộ tầng 5 – 14 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 12 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/02/2019

Sơn nước hành lang căn hộ tầng 5 – 14 block B

 

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2018
Call Now Button
Back to Top