0888.190.778

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Bả sơn matit tầng 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 18 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 15 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Bả sơn matit tầng 14 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 16 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 12 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block B

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018
Back to Top