0888.190.778

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Bả sơn matit tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Thi công khung trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lát gạch căn hộ tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 8 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 8 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang tầng 5 – 8 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Bả sơn matit tầng 19 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Thi công khung trần thạch cao căn hộ tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lát gạch căn hộ tầng 19 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 8 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 8 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang tầng 5 – 8 block B

 

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/01/2019
Back to Top