Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành bả sơn matit block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành lát gạch căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 16 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang tầng 5 – 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành bả sơn matit block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành lát gạch căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 15 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Hoàn thành lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/11/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang tầng 5 – 17 block B

 

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/10/2018
Call Now Button
Back to Top