Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 6 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 13 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lát gạch hành lang căn hộ tầng 5 – 8 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 5 – 8 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 18 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 5 – 13 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Thi công khung trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 21 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/12/2018

Lát gạch hành lang căn hộ tầng 5 – 10 block B

 

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2018
Call Now Button
Back to Top