0888.190.778

Tiến độ thi công dự án Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018

Tiến độ thi công dự án Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018

Xem thêm:

Tiến độ thi công dự án Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018

Hoàn thành ép cọc xong 2 block Uranus và Mercury

 

Tiến độ thi công dự án Q7 Saigon Riverside tháng 10/2018

Hoàn thành ép cọc xong 2 block Uranus và Mercury

Xem thêm:  Danh mục vật liệu bàn giao căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex
Back to Top