0888.190.778

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Xem thêm:

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Hình ảnh Biên Hòa New City khu Hưng Vượng – Phú Gia

 

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Hình ảnh Biên Hòa New City khu Phú Gia

 

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Hình ảnh Biên Hòa New City khu Phú Gia

 

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Hình ảnh Biên Hòa New City khu Khang Thịnh

 

Tiến độ xây dựng Biên Hòa New City tháng 10/2018

Hình ảnh Biên Hòa New City khu Hưng Vượng – Khang Thịnh

Xem thêm:  Đất nền nhà phố biệt thự Biên Hòa New City
Back to Top