0888.190.778

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Xem thêm:

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Tổng thể Block A

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Tổng thể Block B

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Khu vực hộp thư đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Khu vực sảnh đón đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực mặt tiền tòa nhà

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực đường nội bộ

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Công tác trồng cây xanh khu vực đường nội bộ

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Công tác thi công và trồng cây xanh khu vực lối đi bộ

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Hoàn thành lắp đặt bảng tên tòa nhà

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Khu vực hồ bơi của tòa nhà đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018

Khu vực hầm để xe của tòa nhà đang được hoàn thiện để phục vụ cư dân

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/06/2018
Back to Top