Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Xem thêm:

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Tổng thể Block A

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Tổng thể Block B

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh khu vực thang máy và hành lang căn hộ

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh khu vực hành lang căn hộ

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh khu vực mặt tiền tòa nhà

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh cây xanh khu vực hồ bơi

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh khu vực hồ bơi

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh hồ bơi của tòa nhà

 

Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/10/2018

Hình ảnh hầm để xe của tòa nhà

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Lavita Garden ngày 17/09/2018
Call Now Button
Back to Top