Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/05/2018

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/05/2018

Xem thêm:

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Hoàn thành thi công phần móng block Riches

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Thi công cột sàn tầng hầm block Riches

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Hoàn thành thi công phần móng block Lucky

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City

Thi công cột sàn tầng hầm block Lucky

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019
Call Now Button
Back to Top