Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/08/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/08/2019

Xem thêm:

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 19 block Glory

 

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 19 block Glory

 

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 13 block Glory

 

Tiếp tục lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory

 

Lắp đặt cửa logia từ tầng 5 đến tầng 8 block Glory

 

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 21 block Lucky

 

Tô tường bao căn hộ từ tầng 7 đến tầng 10 block Lucky

 

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 24 block Riches

 

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Riches

 

Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 9 block Riches

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Căn hộ Richmond City
Call Now Button
Back to Top