0888.190.778

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Tiếp tục tô tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Tiếp tục tô tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Tiếp tục tô tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 2 block Lucky

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2018
Back to Top