Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Xem thêm:

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Tô tường căn hộ tầng 11 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Tô tường căn hộ tầng 11 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Lucky

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/05/2019
Call Now Button
Back to Top