Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/01/2019

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/01/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 23 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 21 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/01/2019

Hoàn thành bả sơn matit hành lang căn hộ block Northern

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/07/2019
Call Now Button
Back to Top