Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/11/2018

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/11/2018

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Lát gạch căn hộ tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/11/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block Northern

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/07/2018
Call Now Button
Back to Top