0888.190.778

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/12/2018

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/12/2018

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 25 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành sơn lót căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa phòng khách căn hộ tầng 6 – 10 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Lắp đặt cửa sổ phòng ngủ căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/12/2018

Hoàn thành ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/11/2018

Web: kygoibatdongsan.com

Back to Top