Tiến độ thi công Ba Ria City Gate tháng 6/2019

Tiến độ thi công Ba Ria City Gate tháng 6/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Hình ảnh cổng chào dự án Ba Ria City Gate

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Hình ảnh phòng kinh doanh dự án Ba Ria City Gate

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Hình ảnh bên ngoài dự án Ba Ria City Gate

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Hướng nhìn từ dự án về phía TP. Vũng Tàu

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Cập nhật tiến độ thi công Ba Ria City Gate

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Cập nhật tiến độ thi công Ba Ria City Gate

 

tiến độ thi công ba ria city gate tháng 6/2019

Cập nhật tiến độ thi công Ba Ria City Gate

Xem thêm:  Khu đô thị Ba Ria City Gate
Call Now Button
Back to Top