Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Hình ảnh tổng quan dự án

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Đã cất nóc block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Đã cất nóc block B, C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block C

 

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Call Now Button
Back to Top