Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Xem thêm:

Hình ảnh tổng quan block A

 

Công tác thi công xây tường tầng 19 block A

 

Công tác thi công xây tường tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block B

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

 

Xem thêm:  4 điểm nhấn của dự án căn hộ Moonlight Boulevard Kinh Dương Vương Bình Tân
Back to Top
0888190778