Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Xem thêm:

Hình ảnh tổng quan dự án

 

Công tác thi công xây tường tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công xây tường tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công tô tường hành lang tầng 14 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công xây tường tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công xây tường tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công xây tường tầng 20 block C

 

Công tác thi công xây tường tầng 20 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Công tác thi công tô tường hành lang tầng 14 block B và C

 

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

 

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/09/2019
Call Now Button
Back to Top