Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Hình ảnh tổng quan dự án

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Hình ảnh tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 9 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường hành lang tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 9 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường hành lang tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 13 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 9 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công tô tường hành lang tầng 20 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 19 block C

 

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Website: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/07/2019
Call Now Button
Back to Top