Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Hình ảnh tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công tô tường căn hộ tầng 20 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 18 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 9 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 9 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 17 block C

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/08/2019

Công tác thi công hệ thống M&E tầng 20 block C

 

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/04/2019

Website: kygoibatdongsan.com

Call Now Button
Back to Top