Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Hình ảnh tổng quan block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa căn hộ tầng 14 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 20 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 10 block A

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa căn hộ tầng 14 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 20 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 10 block B

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lát nền căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công ốp gạch WC căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Bả sơn matit căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa căn hộ tầng 14 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa logia căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Thi công lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công khung xương trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 20 block C

tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/10/2019

Công tác thi công lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 10 block C

Tag: Moonlight Boulevard, Moonlight Kinh Dương Vương, Moonlight Boulevard Bình Tân, Moonlight Boulevard Hưng Thịnh, Moonlight Kinh Dương Vương Hưng Thịnh, Du an Moonlight Boulevard, Chung cu Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard, căn hộ Moonlight Boulevard Hồ Chí Minh

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Website: kygoibatdongsan.com

Call Now Button
Back to Top