Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Xem thêm:

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 20 block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Sơn nước hoàn thiện căn hộ tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 20 block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2019

Sơn nước hoàn thiện hành lang căn hộ tầng 20 block B

 

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019
Call Now Button
Back to Top