Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Xem thêm:

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Tổng quan block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Tổng quan block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Hoàn thành ốp đá thang máy căn hộ block A

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Hoàn thành ốp đá thang máy căn hộ block B

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Công tác thi công hồ bơi

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Công tác thi công hồ bơi

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Công tác thi công khu công viên

 

tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/07/2019

Công tác thi công đường nội khu

Tag: Moonlight Residences, căn hộ Moonlight Thủ Đức, căn hộ Moonlight Đặng Văn Bi, dự án Moonlight Thủ Đức, dự án Moonlight Đặng Văn Bi, căn hộ Moonlight Hưng Thịnh, dự án Moonlight Hưng Thịnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ thi công dự án Moonlight Residences ngày 15/05/2018
Call Now Button
Back to Top