Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 12 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốp pha cột sàn tầng 8 block Lucky

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019
Call Now Button
Back to Top