Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Tiếp tục tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 21 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Tiếp tục tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 21 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 11 đến tầng 18 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 10 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 21 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 12 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 12 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 10 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 10 block Lucky

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019
Call Now Button
Back to Top