Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Tô tường hành lang từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 20 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 14 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 16 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 16 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 13 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/04/2019

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 13 block Lucky

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Call Now Button
Back to Top