Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 14 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 14 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 20 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 20 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Tiếp tục thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Tiếp tục thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 13 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 24 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 24 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 7 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 7 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 block Riches

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/08/2019

Web: kygoibatdongsan.com

Call Now Button
Back to Top