Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Xem thêm:

 

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hình ảnh tổng thể block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt thiết bị WC block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt thiết bị WC block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt cửa phòng ngủ block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt cửa căn hộ block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hình ảnh hầm giữ xe khu căn hộ

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hình ảnh cảnh quan công viên và khu vui chơi trẻ em

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hình ảnh cảnh quan công viên và khu vui chơi trẻ em

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Sảnh đón khu căn hộ block Riches và block Lucky đã hoàn thiện

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt khu vực thùng thư tập trung block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Hoàn thành lắp đặt khu vực thùng thư tập trung block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020

Khu vực sảnh chờ thang máy block Riches và block Lucky đã hoàn thiện

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/08/2019
Back to Top
0888190778