Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Xem thêm:

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Tiếp tục lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 16 block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Thi công cốt thép cột sàn tầng 23 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/07/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 15 block Riches

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2020
Back to Top
0888190778