Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 22 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Hoàn thành lắp đặt cửa sổ từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến tầng 12 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lắp đặt cửa phòng ngủ từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 6 đến tầng 9 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 8 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Hoàn thành ốp đá thang máy block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Hoàn thành cất nóc block Riches và block Lucky

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky, tầng 6 đến tầng 21 block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky, tầng 6 đến tầng 10 block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 9 block Lucky và block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2019

Lắp đặt M&E từ tầng 6 đến tầng 10 block Lucky và block Riches

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/09/2018
Call Now Button
Back to Top