Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Xem thêm:

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt cửa căn hộ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt cửa phòng ngủ từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 18 block Glory

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky và 21 block Riches

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Tô tường bao căn hộ từ tầng 6 đến tầng 24 block Lucky, tầng 6 đến tầng 17 block Riches

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky và block Riches

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt M&E từ tầng 6 đến tầng 18 block Lucky và tầng 6 đến tầng 16 block Riches

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2019

Lắp đặt khung trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 17 block Lucky và block Riches

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/10/2018
Back to Top
0888190778