Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt cửa căn hộ đến tầng 24 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt cửa phòng ngủ đến tầng 24 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt tủ bếp đến tầng 24 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt M&E đến tầng 24 block Lucky và block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt M&E đến tầng 24 block Lucky và block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Bả sơn matit đến tầng 20 block Lucky và tầng 21 block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt khung trần thạch cao đến tầng 19 block Lucky và block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lát gạch căn hộ tầng 17 block Lucky và block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Ốp lát WC tầng 10 block Lucky và tầng 9 block Riches

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/11/2019

Lắp đặt cửa logia tầng 10 block Lucky và tầng 12 block Riches

 

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/06/2018
Back to Top
0888190778