Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Tô tường căn hộ tầng 14 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Tô tường căn hộ tầng 14 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 10 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 10 block Glory

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 6 block Riches

 

tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/12/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 6 block Lucky

Tag: Richmond City, căn hộ Richmond, căn hộ Nguyễn Xí, căn hộ Richmond City, chung cư Nguyễn Xí, căn hộ quận Bình Thạnh

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Richmond City ngày 30/03/2019
Back to Top
0888190778