Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/03/2019

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/03/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 12 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Tiếp tục thi công trần thạch cao hành lang tầng 5 – 21 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 7 – 13 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/03/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 7 – 13 block Northern

 

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/05/2019
Back to Top
0888190778