Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/05/2019

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/05/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 21 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt tủ bếp tầng 5 – 21 và thiết bị bếp căn hộ tầng 7 – 19 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt vách kính phòng tắm tầng 5 – 21 và thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 19 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt tủ bếp tầng 5 – 26 và thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 13 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt vách kính phòng tắm tầng 5 – 26 và thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 15 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 – 8 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Thi công lắp đặt cửa ra vào căn hộ tầng 5 – 21 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt tủ bếp tầng 5 – 21 và thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 13 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Lắp đặt vách kính phòng tắm tầng 5 – 21 và thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 15 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/05/2019

Ốp sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 block Northern

 

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/10/2018

Web: kygoibatdongsan.com

 

Call Now Button
Back to Top