Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/07/2019

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/07/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Tiếp tục lắp đặt thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 21 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 5 – 21 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 7 – 20 block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lắp đặt thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lắp đặt thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 26 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 20 block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Tiếp tục lắp đặt thiết bị bếp căn hộ tầng 5 – 21 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lắp đặt thiết bị WC căn hộ tầng 5 – 21 block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/07/2019

Lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ tầng 5 – 20 block Northern

 

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Web: kygoibatdongsan.com

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/06/2018
Call Now Button
Back to Top