Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/08/2019

Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/08/2019

Xem thêm:

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hình ảnh tổng thể block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Southern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hình ảnh tổng thể block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Central

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hình ảnh tổng thể block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị bếp căn hộ block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hoàn thành lát sàn gỗ phòng ngủ căn hộ block Northern

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Hình ảnh căn hộ đã hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch bàn giao

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Công tác thi công hồ bơi

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Công tác thi công hồ bơi

 

tiến độ xây dựng dự án saigon mia ngày 03/08/2019

Công tác thi công lát gạch vỉa hè

 

Tag: Saigonmia, Saigon Mia, Saigonmia Trung Sơn, Saigon Mia Trung Sơn, Saigonmia Hưng Thịnh, Saigon Mia Hưng Thịnh, Saigonmia đường 9A, Saigon Mia đường 9A

Web: kygoibatdongsan.com

 

Xem thêm:  Tiến độ xây dựng dự án Saigon Mia ngày 03/10/2018
Back to Top
0888190778